25/02/2017 - 10:42

Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng vượt mức 8,5 triệu tỷ đồng

Dữ liệu mới nhất do Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, tính đến hết năm 2016, tổng tài sản của toàn hệ thống tín dụng đã tăng hơn 16% so với đầu năm, vượt mức 8,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản của hệ các tổ chức tín dụng (gồm: các ngân hàng thương mại nhà nước, thương mại cổ phần, liên doanh, liên kết, nước ngoài, công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...) tính đến cuối tháng 12/2016. Theo đó, tổng tài sản của toàn hệ thống tín dụng đã tăng hơn 16% so với đầu năm, vượt mức 8,5 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2016, tất cả tổ chức tín dụng (TCTD) trong hệ thống đều ghi nhận tổng tài sản tăng trưởng so với giai đoạn đầu năm. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và thương mại cổ phần cũng có mức tăng trưởng xấp xỉ 17% lần lượt, đạt 3,86 triệu tỷ đồng và 3,42 triệu tỷ đồng. Theo số liệu thống kê, hơn 45% tổng tài sản toàn hệ thống các TCTD tới từ nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, nhóm thương mại cổ phần đứng thứ 2 với chiếm hơn 40%.

Tại khối ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài, tổng tài sản đạt mức 828.322 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng vượt mức 8,5 triệu tỷ đồng

Còn tại nhóm công ty tài chính và cho thuê tài chính, tổng tài sản đã tăng hơn 30% so với đầu năm, đạt mức 114.370 tỷ đồng. Đây cũng là nhóm TCTD có mức tăng trưởng tổng tài sản mạnh nhất, do đẩy mạnh được hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng , cũng như nhiều công ty tài chính được thành lập trong năm 2016.

Theo lưu ý của NHNN, khối ngân hàng thương mại Nhà nước bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu, Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

Cùng với mức tăng tổng tài sản, vốn điều lệ toàn hệ thống TCTD trong năm qua cũng tăng hơn 6% so với đầu năm đạt 488.424 tỷ đồng. Cụ thể, tổng vốn điều lệ tại các ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 146.543 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 7% so với đầu năm. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng 3,6% lên mức 200.855 tỷ đồng. Các ngân hàng liên doanh, liên kết, ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ trong năm 2016 đã tăng 11% đạt mức 104.103 tỷ đồng.

Các công ty tài chính và cho thuê tài chính ghi nhận 19.701 tỷ đồng vốn điều lệ, tăng 7% so với đầu năm 2016.

Cùng với đó, ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước tiếp tục là nhóm có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp (CAR) nhất dưới 10%, nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân là 11,8%; trong khi nhóm ngân hàng liên doanh, liên kết và ngân hàng nước ngoài là nhóm có tỷ lệ lên tới 33%.

Xét về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, chỉ số này của toàn hệ thống hiện ở mức gần 35%. Tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại Nhà nước là 37% và ngân hàng thương mại cổ phần gần 40%, tại các công ty tài chính và cho thuê tài chính với đặc thù cho vay tín dụng tiêu dùng nên tỷ lệ này là hơn 45%.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài không có giá trị do khối này không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP