14/04/2016 - 20:20

TP Huế: Ứng cử viên đại biểu HĐND được tín nhiệm cao

TTH - Chiều 14/4, UBMTTQVN TP Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3, nhằm báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, xem xét để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm đối với 67/67 ứng cử viên nơi cư trú, kết quả có 65 ứng cử viên được 100% cử tri tín nhiệm, 1 ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm 98,52% và ứng cử viên còn lại đạt tỷ lệ 98,44%.

Để đảm bảo số dư theo quy định là 64 ứng cử viên cho 8 đơn vị bầu cử, để bầu 40 đại biểu vào HĐND TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị đã xem xét nhất trí thông qua đối với 3 ứng cử viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách bầu cử.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP