03/03/2016 - 22:33

Triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật An toàn, vệ sinh lao động

TTH - Ngày 3/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã thể chế các quy định của Hiến pháp; từng bước giải quyết và góp phần bảo đảm công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Luật An toàn, vệ sinh lao động chú trọng các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường cải thiện điều kiện lao động; xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất gắn an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP