Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

02/01/2020 - 16:06

Triển khai thực hiện Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

TTH.VN - Chiều 2/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì hội nghị giao ban với các ban Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 834/NQ - UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 834 của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu các ban Đảng, đoàn thể, Mặt trận cần triển khai nghiêm túc Nghị quyết 834 và Kế hoạch của UBND tỉnh

Kể từ ngày Nghị quyết 834 có hiệu lực thi hành (1/1/2020), tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 8 thị trấn.

Nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh là công bố Nghị quyết và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Dự kiến, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính mới chính thức hoạt động từ ngày 1/2/2020.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu các ban Đảng, đoàn thể, Mặt trận cần triển khai nghiêm túc Nghị quyết 834 và Kế hoạch của UBND tỉnh để hướng dẫn tổ chức, đơn vị ở cơ sở thực hiện thật cụ thể trên tinh thần bắt tay chỉ việc, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đồng thuận thực hiện chủ trương việc sắp xếp; chủ động nắm chắc tình hình để chỉ đạo ở cơ sở; phân công cụ thể cán bộ chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện; giúp những xã được sắp xếp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các ban Đảng, đoàn thể, Mặt trận tiếp tục phối hợp thật chặt với ban chỉ đạo các xã sáp nhập để cùng triển khai thực hiện thật tốt, tránh sự trùng lặp, chồng chéo. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về sự phát triển của tỉnh; xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền Nghị quyết quan trọng này đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; theo dõi tình hình sản xuất vụ Đông xuân; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP