05/07/2024 07:00

Khách mời Huế TV: Xây dựng thư viện sách về Huế

Chỉ sau thời gian ngắn đăng lên facebook cá nhân, ý tưởng xây dựng một thư viện sách chuyên đề về Huế của Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, comment ủng hộ cùng rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc hiến tặng sách cho thư viện.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận