15/05/2024 10:50

Thơ Nguyễn Duy với Huế

Nguyễn Duy là một nhà thơ tài danh của nền thơ hiện đại Việt Nam và quen thuộc đối với nhiều thế hệ. Tập thơ viết về Huế có tựa đề “Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng” của ông vừa được xuất bản. Đây là tập thơ thứ 17 của nhà thơ Nguyễn Duy.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận