08/05/2024 14:17

Ngôi trường mang tên Trịnh Công Sơn ở miền cao Nam Đông

Điểm trường mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đặt tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông vừa được khánh thành, bàn giao cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông vào cuối tháng 4 năm nay.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận