Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/02/2012 - 13:39

Xây dựng lũy thép biên cương

TTH - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định mỗi người dân nơi biên giới là một người lính biên thùy bảo vệ bờ cõi. Nhờ đó, tạo được lũy thép nơi biên cương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp phối hợp với các ngành, các địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực tuyến biên giới và vùng biển của tỉnh. Năm 2011, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh xác định nhiệm vụ xây dựng “Nền biên phòng toàn dân” vững mạnh, trong đó nhiệm vụ xây dựng phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, bến bãi tàu thuyền an toàn và an ninh trật tự thôn bản” là then chốt; phát huy vai trò trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, BĐBP tỉnh chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã biên giới, vùng biển tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trước hết, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia với BĐBP tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, chống xâm canh, xâm cư, di dịch cư tự do trên biên giới; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên môi trường, sinh thái, lãnh hải, thềm lục địa quốc gia trên biển.

 

 

Lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên cột môc. Ảnh: Quốc Tuấn   

 

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh kiên cường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, thực hiện thắng lợi các chương trình ký kết với các cấp, các ngành, như: Chương trình phối hợp vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo; chương trình xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học ở các xã, phường biên giới, hải đảo; chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; chương trình phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa thông tin ở vùng đồng bào dân tộc biên giới, biển đảo… Qua việc thực hiện các chương trình phối hợp xuất hiện ngày càng nhiều những “Người con của bản”, “người thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”... Đồng thời, thông qua các phong trào góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào về quốc gia, quốc giới, về lãnh thổ, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò trách nhiệm của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh dài 84 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan và Sêkông của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có 2 cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng và Hồng Vân - Cu Tài; gồm 12 xã biên giới, với 70 thôn, dân số 26.177 hộ/127.525 khẩu sinh sống, chủ yếu các dân tộc Pa Kô, Tà Ôi, Vân Kiều, Pa Hy, Cơ Tu... Trong đó, có 22 thôn, gồm 1.438 hộ/6252 khẩu có địa giới hành chính tiếp giáp với đường biên giới. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm qua, nhiều chương trình, dự án quốc gia đã đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới, BĐBP tỉnh xác định, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức vận động các làng, bản, hộ gia đình cư trú làm ăn sản xuất sát đường biên giới phát huy tinh thần làm chủ, tự giác tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc. Qua đó, nhằm phát hiện, báo cáo kịp thời và tích cực đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia. Tích cực vận động quần chúng trong khu vực biên giới tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xóm bản, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị các làng, bản biên giới. Các đơn vị biên phòng tiến hành gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với phong trào tự quản đường biên cột mốc, kết hợp hài hoà các lợi ích và nghĩa vụ công dân ở thôn, bản khu vực biên giới. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tự giác tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn bản khu vực biên giới”.

 

Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của cấp uỷ Đảng các địa phương, sự điều hành của chính quyền các cấp, vai trò của BĐBP tỉnh và các ngành, đoàn thể, tin chắc rằng phong trào xây dựng nền biên phòng toàn dân sẽ mang lại hiệu quả to lớn, tạo nên lũy thép nơi biên cương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

 

Trần Văn Lương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP