Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

25/09/2016 - 18:06

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên văn hóa, du lịch

TTH - Sở Văn hóa và Thể thao vừa cho biết, đơn vị đang thực hiện đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo số liệu thống kê, dữ liệu đã cập nhật ban đầu trên hệ thống 187 đối tượng thuộc loại hình di tích lịch sử văn hóa, 89 đối tượng thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống, 116 làng nghề thủ công truyền thống, 98 lễ hội truyền thống, 947 món ẩm thực Huế và 13 đối tượng là trang phục truyền thống dân tộc.

Việc xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên văn hóa, du lịch nhằm sớm phục vụ số hóa toàn bộ các nguồn dữ liệu để quản lý tập trung các nguồn dữ liệu về văn hóa, du lịch hiện có và tương lai; tạo thuận lợi trong việc cập nhật, hiệu chỉnh thông tin nhanh chóng, chính xác; đáp ứng nhu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước cũng như phục vụ tra cứu thông tin văn hóa, du lịch cho người dân và du khách.

Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP