Kinh tế Kinh tế

02/11/2020 - 11:47

10 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu gần 19 tỷ USD 

Trong 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7% và nhập khẩu tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cả nước xuất siêu 18,72 tỷ USD.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP