Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

21/07/2017 - 21:02

2.669 nhà tình nghĩa được xây dựng, sửa chữa

TTH.VN - Từ 2006 đến nay, các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp trong và ngoại tỉnh xây dựng, sửa chữa 2.669 “Nhà tình nghĩa”, với tổng kinh phí hơn 44,2 tỷ đồng; tặng hơn 8.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa...

Từ 2006 đến nay, các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp trong và ngoại tỉnh xây dựng, sửa chữa 2.669 “Nhà tình nghĩa”, với tổng kinh phí hơn 44,2 tỷ đồng; tặng hơn 8.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa; đóng góp hơn 20,3 tỷ đồng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Đến nay, có 99% gia đình người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư nơi cư trú. Nhiều gia đình thương, binh, liệt sĩ và người có công trở thành người sản xuất, kinh doanh giỏi, làm chủ cuộc sống.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP