Kinh tế Kinh tế

16/06/2018 - 14:51

5 tháng, thu thuế nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính), 5 tháng đầu năm nay, toàn ngành đã tiến hành 17.700 cuộc thanh, kiểm tra thuế, nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 4.100 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 324 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 5.700 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỷ đồng.

5 tháng, thu thuế nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: KT).

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy đến hết tháng 5/2018, ngành thuế đã kiểm tra được hơn 164.600 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 72,85 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 27,31 tỷ đồng, giảm lỗ 16,83 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 75 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 323 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.800 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 837 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, báo cáo cho thấy, tổng số quyết định hoàn thuế của 63 cục thuế đã được thanh tra, kiểm tra là hơn 1.800 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là trên 11.000 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2018 đã được Tổng cục Thuế giao cho 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong năm 2018 các cục thuế tiến hành thanh tra 7.227 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp, 17.324 cuộc kiểm tra; Cục Thuế TP.HCM sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp, 22.433 cuộc kiểm tra.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP