16/10/2015 - 18:23

589 doanh nghiệp đăng ký mới

TTH - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 589 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 8,5% so với cùng kỳ;   tổng vốn đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã cấp 21 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 13 ngàn tỷ đồng. Có 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới với số vốn đăng ký 77 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, sau 3 tháng Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực, tình hình đăng ký doanh nghiệp mới tăng cao hơn. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giảm số ngày đăng ký hoạt động doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua 2 hình thức online và trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP