01/06/2017 - 09:52

Bà Nguyễn Thị Đường không đủ điều kiện đấu giá thuê đất sản xuất

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Đường, trú tại thôn Cao Ban, (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) khiếu nại UBND xã Phong Hiền không cho bà tham gia đấu giá đất công ích 5% của địa phương để sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo trình bày của bà Đường, năm 2010, bà tham gia đấu đất 5% của xã Phong Hiền để sản xuất lúa và rau màu. Sau thời hạn 3 năm, UBND xã không cho bà đấu tiếp. Đến nay, UBND xã cũng lại không cho bà đấu tiếp để tăng gia sản xuất, khiến bà khó khăn…

Tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Đường tham gia đấu giá đất 5% của xã Phong Hiền từ năm 2010 với thời hạn 3 năm. Theo đó, bà Đường trúng 3 thửa đất tại xứ đồng Tiền Môn với diện tích trên 8.000m2. Năm 2013, hợp đồng hết, do bà Đường không chịu thanh toán các khoản tiền thuê đất cho UBND xã và các khoản tiền khác nên không đủ điều kiện tham gia đấu lại theo Quy chế đấu thầu sử dụng quỹ đất công ích 5% của UBND xã Phong Hiền.

Ông Hoàng Cửu, Giám đốc HTX Cao Ban cho biết, hiện nay, bà Đường đang nợ HTX Cao Ban tiền giống, tiền dịch vụ trong nông nghiệp hơn 3 triệu đồng. Trong đó, nợ giống vụ đông xuân và hè thu của năm 2012 và 2013 là 706.000 đồng; nợ dịch vụ thủy lợi, dịch vụ làm đất năm 2011, 2012 và 2013 là 2.212.000 đồng; dịch vụ làm đất, thủy lợi vụ hè thu năm 2015 là 64.480 đồng, tiền chuyển đổi đất nông nghiệp và tiền thuế nhà ở 239.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền cho biết, do bà Đường đấu giá các thửa đất quá cao. Hơn nữa, bà Đường không có lực lượng lao động nên sản xuất không có hiệu quả. Hiện nay, bà Đường không chịu thanh toán tiền thuê đất theo hợp đồng đã ký kết từ năm 2010 với số tiền trên 10 triệu đồng. Chính vì vậy, UBND xã đã không cho bà tham gia đấu giá đất công ích 5% của xã như quy chế đã đề ra.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP