Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/03/2018 - 14:44

Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị.

Sáng 6/3/2018, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hằng

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân góp ý, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai Quyết định số 99 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ; quán triệt Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; triển khai Quy định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và  nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP