Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/03/2019 - 15:25

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

TTH.VN - Việc xét, chọn công dân tiêu biểu phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – khen thưởng các cấp, các ngành… mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu Thừa Thiên Huế” một lần.

Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của UBND tỉnh hằng năm tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể… nêu tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là công dân nước Việt Nam, đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh đạt các tiêu chuẩn như, có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực, đóng góp thiết thực quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú; thành tích, tiêu chí đánh giá xét tặng danh hiệu được thực hiện từ 1/3 năm trước đến thời điểm xét tặng.

Hàng năm, danh hiệu này được xét tặng cho không quá 10 cá nhân có thành tích đặch biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực...

Các sở, banh ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế xét chọn từ 1-2 cá nhân tiêu biểu để đề nghị tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. Hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua – khen thưởng (qua Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15/1 hàng năm.

UBND tỉnh sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu này vào dịp kỷ niệm ngày giải phỏng Thừa Thiên Huế (26/3) hàng năm.

L.T

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP