11/11/2019 - 14:15

Bảo hiểm y tế ở Quảng Điền: Không để nước tới chân mới nhảy

TTH - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X), việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Quảng Điền có chuyển biến tích cực.

 Khám bệnh ở tuyến cơ sở. Ảnh: Văn Minh

Tích cực & chủ động

Ngay sau khi có Chỉ thị 38 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND huyện Quảng Điền tích cực chỉ đạo và thường xuyên quán triệt các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về BHYT; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quản lý BHYT, mở rộng và phát triển đối tượng, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia.

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ - TTg và số 1010 QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHYT Quảng Điền thực hiện cấp và gia hạn thẻ BHYT đúng quy định cho người dân 7 xã bãi ngang ven biển, gồm Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Công thoát bãi ngang từ 1/1/2019). Mặt khác, thực hiện Quyết định số 12/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện hướng dẫn UBND thị trấn Sịa và xã Quảng Công lập danh sách, đóng BHYT cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và đã kịp thời cấp và gia hạn thẻ cho các đối tượng.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, số đối tượng tham gia, số thu năm sau của Quảng Điền luôn cao hơn năm trước và hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tính đến tháng 12/2018, toàn huyện Quảng Điền có tổng số người tham gia BHYT là 90.422 người, đạt tỷ lệ 98,98% dân số, cao hơn 0,8% so với năm 2016. Đáng chú ý, nhóm tham gia BHYT gia đình tăng đáng kể, từ 14.657 người (năm 2016), 15.930 người (năm 2017), 16.369 người (năm 2018) lên 19.621 người (8 tháng đầu năm 2019). 

 Tạo niềm tin

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT, BHXH huyện Quảng Điền tích cực đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật BHYT và các văn bản chính sách mới về BHYT đến viên chức, lao động hợp đồng trong toàn hệ thống và đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHYT thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ.

BHXH huyện Quảng Điền cũng tham mưu cho UBND huyện xây dựng quy chế phối hợp liên ngành. Thông qua quy chế này, định kỳ hằng năm các đơn vị đều phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng dân cư. Việc phối hợp kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra trên các lĩnh vực, như thu và đóng BHYT, BHXH, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý những trường hợp lạm dụng quỹ BHXH và BHYT.

Quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 2013 - 2015, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT được mở rộng, giá dịch vụ và giá thuốc tăng ít nên quỹ đảm bảo cân đối, luôn có kết dư hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, do điều chỉnh viện phí tăng mạnh và thông tuyến khám chữa bệnh, quyền lợi BHYT mở rộng không cân đối được nên cần hỗ trợ của trên.

Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT và việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến được chú trọng. BHXH huyện phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện giám định, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời, đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, không để người bệnh phải tự túc thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Mặt khác, thường xuyên cập nhật tình hình liên thông dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện.

Để ai cũng có thẻ BHYT 

Từ thực tế ở Quảng Điền, ông Đặng Ngọc Tiến, Phó Giám đốc BHXH huyện đúc rút, để làm tốt công tác BHYT thì sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu BHYT là yếu tố quyết định. Trong quá trình lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện, cần bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà nghị quyết đề ra; xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ với các cơ quan liên quan; đưa chỉ tiêu vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng năm gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân, đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ừng dụng công nghệ thông tin  để nâng cao hiệu qảu công tác, giảm phiền hà cho người dân tham gia BHYT.

Thực hiện Chỉ thị 38 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ở Quảng Điền vẫn đang gặp nhiều thách thức. Đó là, bên cạnh thu nhập còn thấp, nhận thức về quyền lợi của nhiều bộ phân dân cư chưa cao, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển đối tượng tham gia BHYT, như việc huy động các nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân tham gia BHYT là hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, học sinh và sinh viên thuộc các gia đình khó khăn… Đặc biệt là nguy cơ vượt quỹ khám chữa bệnh.

Hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, UBND huyện Quảng Điền chỉ đạo BHXH huyện phối hợp cùng các ban ngành liên quan chủ động xử lý khó khăn, vượt qua thử thách để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện chính sách được xem là trụ cột chính (cùng với BHXH) của hệ thống  an sinh xã hội với tinh thần và phương châm “không để nước tới chân mới nhảy”. 

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP