14/10/2016 - 11:03

Cấp mới thêm 471 thẻ hướng dẫn viên du lịch

TTH.VN - 9 tháng đầu năm 2016, Sở Du lịch đã cấp 471 thẻ hướng dẫn viên du lịch, đưa tổng số thẻ được cấp lên 1.383 thẻ trên toàn tỉnh

Ngày 13/10, Sở Du lịch cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, Sở đã cấp 471 thẻ hướng dẫn viên du lịch, đưa tổng số thẻ được cấp lên 1.383 thẻ trên toàn tỉnh, trong đó 912 thẻ hướng dẫn viên quốc tế và 471 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Nhiều hướng dẫn viên đã được nâng cao nghiệp vụ

Để nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ du lịch, Sở cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 295 hướng dẫn viên, 3 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải khách du lịch với gần 140 học viên.

                                                                                                            Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP