Kinh tế Xây dựng - Giao thông

10/01/2012 - 02:28

Chào năm đô thị 2012

TTH - Năm nay sẽ là năm thành phố tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý. Phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế; tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt “Năm đô thị”. 
 


Một góc đô thị Huế - ảnh từ internet

Năm 2011 năm đầu tiên thành phố Huế thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả to lớn, toàn diện về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Năm 2011- năm vượt khó

Năm qua, thành phố có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,8%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 1.500 USD (kế hoạch là 1.400USD), tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 3.050 tỷ đồng (kế hoạch là trên 3.000 tỷ đồng), thu ngân sách đạt gần 581 tỷ đồng vượt so với dự toán.
 
Đặc biệt trong năm qua, thành phố tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, mở rộng thêm các tour, tuyến du lịch và nhiều chương trình hấp dẫn thu hút du khách. Chỉ riêng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt gần 654 nghìn lượt khách, tăng 7,6%. Thành công Festival nghề truyền thống Huế 2011 với chủ đề: “Bếp Việt trong vườn Huế” một lần nữa khẳng định Huế - một thành phố du lịch hội đủ 3 yếu tố: hấp dẫn, thân thiện và an toàn. Kết quả này còn có ý nghĩa hơn bởi trong năm 2011 là năm chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động đã tạo được sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tác động sâu rộng trong mọi đối tượng, thành phần và các phòng ban, đơn vị của thành phố. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc hơn về ý thức trách nhiệm, giải quyết công việc chu đáo và hiệu quả hơn; lề lối, phong cách làm việc được sửa đổi tiến bộ, với tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tận tuỵ hơn. Bước tiến về mọi mặt trong năm qua càng làm cho vị thế và uy tín của thành phố ngày càng được khẳng định.
 
Sẵn sàng cho năm đô thị 2012
 
Thắng lợi của thành phố trong năm 2011 đã tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi cho thành phố bước vào năm 2012. Những chỉ tiêu chủ về kinh tế - xã hội năm 2012 được thông qua tại kỳ họp HĐND TP vừa qua đáng chú ý là tổng số vốn đầu tư toàn xã hội 3200 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế 14%, doanh thu du lịch trên địa bàn tăng trên >20%; giá trị sản xuất hàng xuất khẩu ước đạt 60 triệu USD; tổng thu ngân sách trên 711 tỷ đồng... Năm nay sẽ là năm thành phố tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý. Phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế; tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt “Năm đô thị”. Tạo điều kiện phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ, du lịch thương mại có chất lượng cao. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo thế và lực mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
 
Mỗi một cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân thành phố phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên từng cương vị của mình, nhất là phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của người dân đô thị, xứng đáng với tầm vóc của thành phố văn hoá, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, xây dựng Huế trở thành đô thị trung tâm, hạt nhân của thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Tất cả cần phải được triển khai một cách quyết liệt trong đổi mới cách nghĩ, cách làm, cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cho phát triển sản xuất kinh doanh và chỉnh trang đô thị Huế; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hoàn thành, các dự án cấp thiết, dự án giải tỏa chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về du lịch thương mại (Cồn Hến), các dự án hạ tầng (cải thiện môi trường nước, chỉnh trang sông Ngự Hà, Thượng Thành); hoàn thành dự án Trung tâm hành chính công thành phố để tạo quỹ nhà, đất tổ chức đấu giá, kêu gọi đầu tư; tập trung chỉ đạo công tác thu chi ngân sách; phối hợp với vác sở, ban ngành ngành của tỉnh chuẩn bị các điều kiện tham gia tổ chức các hoạt động của năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, Festival 2012, hội nghị lần thứ 13 liên đoàn các thành phố lịch sử. 
 
Vấn đề đặt ra là toàn đảng bộ và nhân dân thành phố phải dồn sức cao nhất để bảo đảm cho kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững, tập trung đầu tư nâng cấp đô thị Huế để phát triển kinh tế, ổn định đời sống dân cư, giải quyết công ăn việc làm, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thông thoáng để cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo được những chuyển biến thiết thực nhất trong năm 2012.

Tùng Lâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP