11/09/2015 - 18:18

Chi trả gần 1,375 tỷ đồng cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy điện A Lưới

TTH - Ngày 11/9, tại UBND huyện A Lưới, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng thuộc lưu vực thủy điện A Lưới.

Đợt này, có 50 hộ gia đình, 21 nhóm hộ và 11 cộng đồng chủ rừng các xã Hồng Kim, Nhâm, Hồng Thượng, thị trấn A Lưới được chi trả với số tiền gần 1,375 tỷ đồng trên diện tích gần 2.392ha rừng trồng và rừng tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tiền DVMTR được chi trả cho người dân huyện A Lưới và có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo động lực, hỗ trợ về kinh phí để các chủ rừng làm tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. 

HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP