ClockThứ Sáu, 22/03/2024 07:24

TP. Huế sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính: Quan trọng và cấp thiết

TTH - Sau khi tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn và thông qua HĐND 36 phường, xã về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết (NQ) tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính bằng công nghệ AIĐôi điều về thành phố Huế trực thuộc Trung ương trong tương lai với các đơn vị hành chính dự kiến Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

 Hạ tầng xã Hương Phong được đầu tư đồng bộ trước khi thành lập phường Hương Phong

Thông qua nhiều NQ quan trọng

Mới đây, HĐND TP. Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021- 2026 để thông qua NQ tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

Trên cơ sở phương án thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính tỉnh, HĐHD TP. Huế thông qua NQ tán thành chủ trương thành lập các quận thuộc TP. Huế trực thuộc Trung ương, trong đó chia TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thành hai quận thuộc TP. Huế trực thuộc Trung ương có tên là quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa.

Theo đó, thành lập quận Phú Xuân thuộc TP. Huế có diện tích tự nhiên 127,054km2, quy mô dân số 232.221 người và có 13 phường trực thuộc, gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ. Quận Thuận Hóa thuộc TP. Huế có diện tích tự nhiên 139,407km2, quy mô dân số 319.682 người và có 19 phường trực thuộc, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong, Thủy Bằng, Thuận An, Dương Nỗ.

Cùng với 2 phương án trên, thành phố triển khai phương án thành lập các phường thuộc các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thành lập phường Long Hồ thuộc quận Phú Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ 46,906km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.230 người của xã Hương Thọ và toàn bộ 33,535km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 11.339 người của phường Hương Hồ. Sau khi nhập, phường Long Hồ có diện tích tự nhiên là 80,441km2, quy mô dân số 17.569 người. Thành lập phường Thuận An thuộc quận Thuận Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 9,693km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.190 người của xã Hải Dương và toàn bộ 16,284km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 26.872 người của phường Thuận An. Sau khi nhập, phường Thuận An có diện tích tự nhiên là 25,977km2, quy mô dân số 35.062 người.

Thành lập phường Dương Nỗ thuộc quận Thuận Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 5,850km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.998 người của xã Phú Dương; toàn bộ 7,172km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.574 người của xã Phú Mậu và toàn bộ 7,605km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5.453 người của xã Phú Thanh. Sau khi thành lập, phường Dương Nỗ có diện tích tự nhiên là 20,627km2, quy mô dân số là 31.025 người. Thành lập phường Thủy Bằng thuộc quận Thuận Hóa trên cơ sở nguyên trạng 22,777km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 9.075 người của xã Thủy Bằng. Sau khi thành lập, phường Thủy Bằng có diện tích tự nhiên là 22,777km2, quy mô dân số là 9.075 người. Thành lập phường Hương Phong thuộc quận Thuận Hóa trên cơ sở nguyên trạng 16,684km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.585 người của xã Hương Phong. Sau khi thành lập, phường Hương Phong có diện tích tự nhiên là 16,684km2, quy mô dân số là 12.585 người.

Quyết tâm tạo đột phá, tăng tốc

Theo đó, kết quả sau khi thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương, TP. Huế có diện tích tự nhiên 4.947,109km2, dân số là 1.395.089 người và có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (4 huyện, 3 thị xã và 2 quận), có 131 đơn vị hành chính cấp xã (73 xã, 51 phường và 7 thị trấn); thành lập 2 quận thuộc TP. Huế trực thuộc Trung ương gồm quận Phú Xuân với 13 phường và quận Thuận Hóa với 19 phường. Đồng thời, thành lập các phường thuộc các quận của TP. Huế, gồm phường Long Hồ thuộc quận Phú Xuân; các phường Thuận An, Dương Nỗ, Thủy Bằng và Hương Phong thuộc quận Thuận Hóa.

Cùng với NQ tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh, TP. Huế đã thông qua các NQ quan trọng, bao gồm NQ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; NQ thống nhất danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2024 - 2025, NQ phương án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang và NQ ủy quyền cho UBND TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định, 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tạo dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần NQ 54 của Bộ Chính trị, vì vậy thành phố cùng với tỉnh tiếp tục quyết tâm tạo đột phá, tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, việc HĐND thành phố thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong tiến trình cùng với cả tỉnh đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài, ảnh: Thanh Hương
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh luôn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX và nâng cao chất lượng hoạt động các HTX hiện có. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tập thể (KTTT), cải thiện đời sống cho thành viên và người dân tại địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã
Lan tỏa hội thi cải cách hành chính

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh đang ngày được lan tỏa, tạo điểm nhấn, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện tốt công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại.

Lan tỏa hội thi cải cách hành chính

TIN MỚI

Return to top