ClockThứ Tư, 13/12/2023 16:40

Tăng cường dân vận, ​phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao

TTH.VN - Chiều 13/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh, Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DV năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”Giữ gìn bản sắc văn hóa là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Những điển hình vinh dự nhận "Kỷ niệm chương vi sự nghiệp dân vận của Đảng" năm 2023 

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh Nguyễn Chí Tài; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến dự hội nghị.

Năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác QCDC, DV của cấp ủy, tổ chức Đảng. Ban DV Tỉnh ủy và các cấp thi đua bằng các phong trào “DV khéo”.

Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký 2.226 mô hình “DV khéo” trên các lĩnh vực. Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở và các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, không ngừng củng cố, kiện toàn… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra các giải pháp khắc phục để QCDC ở cơ sở, công tác DV đạt được những kết quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, năm 2024, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh và công tác DV của Đảng trong toàn tỉnh thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chức sắc, đồng bào theo tôn giáo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “DV khéo”, xây dựng các điển hình về công tác DV; thực hiện thắng lợi chủ đề DV năm 2024 của tỉnh; công khai dân chủ những chương trình, dự án trọng điểm để người dân biết; phát huy quyền làm chủ của người dân.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, 33 cá nhân vinh dự được Ban DV Trung ương trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp DV của Đảng”; Ban DV Tỉnh ủy khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DV, QCDC ở cơ sở năm 2023. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15: Xác định thực hiện hiệu quả 5 nhóm vấn đề, chú trọng 15 nhiệm vụ trọng tâm

Thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 khai mạc sáng 11/7, nhiều ý kiến đề xuất, cần có giải pháp triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, hỗ trợ các doanh nghiệp, cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh; xem xét lựa chọn các công trình trọng điểm, hiệu quả để đầu tư; có chương trình hành động ưu tiên phát phiển các vùng ven biển để phát triển mạnh kinh tế biển; quan tâm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 
Xác định thực hiện hiệu quả 5 nhóm vấn đề, chú trọng 15 nhiệm vụ trọng tâm
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp nhằm quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh
Return to top