ClockThứ Tư, 08/05/2024 15:27

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

TTH.VN - Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh cho biết, bắt đầu từ ngày 8/5, Đoàn kiểm tra Viện KSND tối cao đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tại Viện KSND tỉnh. Thời gian kiểm tra là 5 ngày.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Gắn trách nhiệm, tạo đồng thuậnTăng cường dân vận, ​phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”

Trưởng đoàn kiểm tra, bà Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện KSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc 

Đoàn kiểm tra do bà Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện KSND tối cao làm trưởng đoàn. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/12/2023 - 29/2/2024.

Những năm qua, lãnh đạo VKSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tổ chức quán triệt đến công chức, người lao động Viện KSND hai cấp thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện trưởng Viện KSND tối cao về thực hiện QCDCCS; đưa các nội dung lãnh đạo việc thực hiện QCDCCS gắn với các chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm việc thực hiện dân chủ gắn liền với sự chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu và vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo việc quán triệt đến hai cấp thực hiện QCDCCS nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ; mở rộng và phát huy tinh thần dân chủ của công chức và người lao động. Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công chức và người lao động.

Để việc thực hiện QCDCCS ngày càng thiết thực, hiệu quả, bà Mai Thị Nam đề nghị Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Viện KSND tỉnh phát huy những ưu điểm đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ của VKSND hai cấp; chú trọng việc quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện KSND tối cao về thực hiện QCDCCS đến toàn thể công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu về xây dựng và thực hiện QCDCCS gắn với việc triển khai thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top