Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/01/2017 - 12:09

Cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Hội.

Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Thành lập Cụm công nghiệp Thuận An

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa có Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thuận An. Theo đó, Cụm công nghiệp Thuận An (thuộc huyện Phú Vang) thành lập nhằm tạo tạo quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp và di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn. Ngành nghề ưu tiên sản xuất: Nghề đóng và sửa chửa tàu thuyền, cơ khí nhỏ; nghề chế biến thủy hải sản, thực phẩm; các ngành nghề truyền thống khác trên địa bàn huyện.

Địa điểm xây dựng Cụm công nghiệp Thuận An là tại xã Phú Thanh và thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụm công nghiệp Thuận An có quy mô là 14,5 ha; phạm vi, ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp sông Hương; Phía Nam giáp ruộng lúa; Phía Đông giáp ruộng lúa; Phía Tây giáp đường đi cầu Thảo Long.

Quyết định trên nêu rõ, Cụm công nghiệp Thuận An được tổ chức và hoạt động theo quy định của nhà nước về quản lý và phát triển cụm công nghiệp, Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang có trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Thuận An đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP