Bạn đọc Bạn đọc viết

23/01/2015 - 08:52

Có quyền khởi kiện nếu không đồng ý về bồi thường

TTH - “Nguồn gốc sử dụng đất từ năm 1975, nhưng chỉ được bồi thường 49,5% giá đất ở; không được bồi thường về tài sản trên đất…” là nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kết, bà Nguyễn Thị Bích Chi (thôn An Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đối với UBND huyện Phú Lộc khi thu hồi đất, đền bù để giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ (QL) 1A.

Theo nội dung đơn ông Kết- bà Chi: Trước năm 1975, cụ Nguyễn Hà (ông nội của bà Chi) khai canh thửa đất diện tích 3.000m2 làm nhà tạm để ở và sản xuất. Đến năm 1987, UBND xã Lộc Điền trưng dụng gần hết thửa đất. Phần đất 350m2 còn lại, năm 1998 cụ Hà xây dựng một ngôi nhà cho con trai Nguyễn Chiến (bố của bà Chi). Sau đó ông Chiến cho vợ chồng bà Chi ở.

Nhà ông Kết-bàChi chưa giao mặt bằng vì ông bà cho rằng chưa được bồi thường thỏa đáng

Thực hiện Dự án mở rộng QL 1A, nhà đất của vợ chồng ông Kết-bà Chi thuộc diện giải tỏa. Ông bà chấp hành chủ trương của Nhà nước. Vậy nhưng, theo ông Kết-bà Chi, UBND huyện Phú Lộc không làm đúng theo quy định về bồi thường khi thu hồi đất. Cụ thể về đất, chỉ bồi thường 49,5% giá đất ở (đối với diện tích 242,6m2) và bồi thường giá đất nông nghiệp (đối với diện tích 35,6m2 còn lại, trong cùng thửa đất có nhà ở) là không đúng với quy định. Với nguồn gốc sử dụng từ năm 1975 (trên đất có nhà ở tạm, năm 1998 mới làm lại nhà) và diện tích thửa đất chưa vượt hạn mức đất ở, thì gia đình bà phải được bồi thường 100% giá đất ở. Về tài sản trên đất, ông Kết- bà Chi cho rằng, UBND huyện căn cứ biên bản vi phạm hành lang giao thông (mốc từ 1-1-2003) để không bồi thường đối với 42,9m2 diện tích nhà ở của ông bà bị ảnh hưởng là không đúng.

Riêng biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (mà UBND huyện Phú Lộc căn cứ để không bồi thường về một phần tài sản trên đất), do người tuần đường lập ngày 5-6-2004 đối với ông Nguyễn Văn Chiến, người vi phạm. Vậy nhưng, chữ ký trong biên bản (người vi phạm) lại đề tên ông Nguyễn Văn Kết. Ông Kết phủ định chữ viết đó không phải của ông, mà do người khác mạo danh. Vấn đề này, UBND huyện cần xem xét để tránh thiệt thòi cho ông Kết-bà Chi.

Giải quyết khiếu nại của ông Kết-bà Chi tại Quyết định 4253 ngày 13-10-2014 và trả lời Báo Thừa Thiên Huế tại Công văn 1964 ngày 19-11-2014, UBND huyện Phú Lộc cũng xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất tại thửa đất vợ chồng ông Kết đang sử dụng, đúng như trình bày của ông Kết-bà Chi (ngoại trừ chi tiết cụ Hà có làm nhà tạm trên đất. Chi tiết này vợ chồng ông Kết nêu ra, nhưng giải quyết khiếu nại của UBND huyện không đề cập).

Theo UBND huyện Phú Lộc: Căn cứ quy định tại Khoản 14, Điều 5 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 18 ngày 1-6-2011 của UBND tỉnh): “Trường hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 nhưng không có giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này và được UBND cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau: Đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ CP thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất theo diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất và giá trị bồi thường phải trừ đi 50% tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với phần diện tích vượt quá hạn mức đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp…”

Do đó, theo UBND huyện Phú Lộc, đối chiếu quy định của pháp luật với nguồn gốc sử dụng đất tại thửa đất của ông Kết bà-Chi (UBND huyện xác định năm 1998-thời điểm có nhà trên đất, còn ông Kết-bà Chi cho rằng, nguồn gốc sử dụng từ trước 1975), UBND huyện áp dụng bồi thường về đất tại thửa đất nêu trên là đúng quy định. Về nhà ở (tài sản trên đất) của ông Kết-bà Chi, phần 1 được xây dựng năm 1998, đã được bồi thường. Không bồi thường phần nhà ở có kích thước (4,5m x 6,4m), mái hiên có kích thước (2,2m x 6,4m) xây dựng sau thời điểm 1-1-2003 (đã bị Hạt Quản lý đường bộ Hương Thủy lập biên bản ngày 5-6-2004). Lý do: UBND huyện Phú Lộc căn cứ nội dung Công văn số 6420 ngày 28-11-2013 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án mở rộng QL 1A “…Từ ngày 1-1-2003, tất cả các trường hợp sử dụng đất, xây dựng các công trình nằm trong đất hành lang an toàn QL 1A là vi phạm hành lang an toàn QL 1A, thì không được bồi thường, hỗ trợ”.

Ông Kết-bà Chi không đồng ý với giải quyết khiếu nại của UBND huyện Phú Lộc. Do vậy, ông bà có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP