18/06/2012 - 13:09

Công an Phú Vang làm theo lời Bác

TTH -


Sau một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Vang đã có những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng, sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm điều lệnh, chế độ, quy trình công tác...

Kết quả bước đầu

 

Xác định “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi một cán bộ, đảng viên nên cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Vang luôn ra sức học tập, làm theo tấm gương của Bác, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an. Thượng tá Lê Văn Vũ, Trưởng Công an huyện Phú Vang, cho biết : “Đảng ủy và Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Vang đã đề ra những nội dung cụ thể như: đổi mới, chấn chỉnh tác phong, thái độ công tác, ứng xử của cán bộ chiến sĩ với nhân dân, đổi mới phong cách làm việc, quy trình công tác, tăng cường thực hiện cải cách hành chính trong từng lĩnh vực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Kết quả thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của đơn vị”. Nhờ làm tốt những nội dung trên, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Vang đã nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị 03 – CT/TW; tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện được nâng cao. Trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Vang đã tận tụy hơn với công việc, kính trọng lễ phép với nhân dân, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; kiên quyết, mưu trí tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; hưởng ứng tích cực các phong trào hoạt động xã hội, phong trào tình nghĩa.

 

Tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo lời Bác

 

Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2011, Công an huyện Phú Vang có 3 tập thể trực thuộc nhận danh hiệu Quyết thắng, 8 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở và đơn vị Công an huyện Phú Vang đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm thứ 4 liên tiếp.

Hướng phấn đấu của Công an huyện Phú Vang trong thời gian tới là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc rèn luyện, bồi dưỡng về chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thượng tá Lê Văn Vũ, Trưởng Công an huyện, khẳng định: “Trong thời gian tới, Công an Phú Vang sẽ thường xuyên tổ chức quán triệt học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xây dựng Kế hoạch rèn luyện phấn đấu của cá nhân trong thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay của đơn vị. Trong đó, xác định rõ những nội dung cụ thể về rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách cả trong công việc và trong sinh hoạt. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ”.

Bài và ảnh: Đoàn Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP