Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/04/2016 - 16:24

Công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương và chương trình nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sáng 19/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 và Quyết định kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự công bố có ông Nguyễn Hồng Thái - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực II; ông Phan Ngọc Thọ - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Đoàn kiểm toán và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị được kiểm toán.

Theo Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015, nội dung kiểm toán gồm: việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Theo đó, sẽ kiểm toán tổng hợp tại 5 đơn vị (Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước tỉnh); kiểm toán chi tiết đối với UBND TP Huế, huyện Phú Lộc, BQL khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (7 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng TX Hương Trà (2 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông (2 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền (3 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông (2 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng NN&PTNT (3 dự án), Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (1 dự án) và trường Trung cấp VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế (1 dự án). Thời gian kiểm toán sẽ là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả quản lý chương trình của các cơ quan, địa phương…. Phạm vị kiểm toán gồm: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, TX Hương Thủy và huyện Quảng Điền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, kiểm toán là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm giúp cho tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá tình hình triển khai một số chương trình, dự án; phát huy ưu điểm, đồng thời rút kinh nghiệm những thiếu sót trong quá trình quản lý, qua đó, giúp địa phương tăng cường công tác quản lí, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp với Đoàn kiểm toán trong quá trình Đoàn kiểm toán làm việc tại đơn vị.

Gia Bảo  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP