Giáo dục Tin tức giáo dục

17/11/2022 - 07:00

Đại học Huế xây dựng, phát triển chất lượng đội ngũ

TTH - Xây dựng, phát triển đội ngũ vừa có tâm, vừa đủ tầm là một trong những chiến lược, giải pháp đã và đang được Đại học (ĐH) Huế quan tâm, nhằm đáp ứng nhiệm vụ và thực hiện thành công việc vươn tầm thành ĐH Quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tập thể lãnh đạo Đại học Huế, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc nỗ lực đoàn kết, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Đại học Huế

Xây dựng, phát triển đội ngũ

Tháng 10/2022, ĐH Huế vừa tổ chức công bố Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó giám đốc ĐH Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập thể lãnh đạo ĐH Huế tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chiến lược phát triển ĐH Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu quan trọng là phát triển ĐH Huế thành ĐH Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cả về chất và lượng là một trong những yêu cầu quan trọng, được ĐH Huế quan tâm hàng đầu, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo ĐH Huế, các trường đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động. PGS.TS. NGƯT. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế nhấn mạnh, chất lượng đội ngũ là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong các mặt công tác. Đối với ĐH Huế và các đơn vị đào tạo, cán bộ là những nhà giáo, không chỉ yêu cầu về năng lực chuyên môn mà cần phải có cái tâm với nghề, đạo đức của người thầy giáo, cô giáo và đó cũng là định hướng để xây dựng, phát triển đội ngũ.

Thời gian qua, ĐH Huế thường xuyên, liên tục quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. TS. Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐH Huế cho biết, đến tháng 11/2022, ĐH Huế có tổng số viên chức, người lao động là 3.657 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/tổng số giảng viên của ĐH Huế là 42,18%. Một số đơn vị có tỷ lệ cao như Trường ĐH Sư phạm 63,35%; Trường ĐH Khoa học 48,82%, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 63,64%... Trong khi đó, theo số liệu của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm học 2019 - 2020, số liệu tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của cả nước gồm cả công lập và dân lập (không tính các trường ĐH thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) là 30,05%. Những con số trên cho thấy, việc xây dựng, phát triển đội ngũ được ĐH Huế rất quan tâm.

Xác định hai nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu phải song hành và quan trọng, các trường thành viên, đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc ĐH Huế chú trọng quan tâm, tạo điều kiện để tập huấn, bồi dưỡng, cử giảng viên đi học nước ngoài, tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội nghị uy tín, trong đó chú trọng đầu tư, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Theo PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, tại nhà trường, số lượng giảng viên trẻ hoàn thành chương trình cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước ngày càng tăng. Công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức đúng quy định theo phân cấp của ĐH Huế, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu vị trí công việc. Năm học qua, có 8 viên chức hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và 2 thạc sĩ, nâng tổng số tiến sĩ lên 142 và thạc sĩ 158 người.

Tiếp tục nâng cao chất lượng

ĐH Huế đang huy động tổng lực nhằm sớm phát triển thành ĐH Quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường ĐH hàng đầu Châu Á. PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế khẳng định, để đạt được mục tiêu trên, việc quan tâm phát triển đội ngũ xứng tầm càng phải được tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng.

ĐH Huế đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, biệt phái viên chức, đảm bảo tính khách quan, chính xác, chặt chẽ để chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, có tiềm năng phát triển phù hợp với vị trí việc làm, phát huy tốt năng lực sáng tạo và tính chuyên nghiệp của viên chức, người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các đơn vị và ĐH Huế.

Lãnh đạo ĐH Huế cũng khẳng định, sẽ lập quy hoạch phát triển đội ngũ trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị và toàn ĐH Huế đến năm 2030 đảm bảo tính liên tục và kế thừa; thực hiện giao chỉ tiêu tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư hằng năm đối với các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc. Đồng thời, ĐH Huế và các đơn vị cũng sẽ phát triển môi trường và không gian giảng dạy, nghiên cứu cho giảng viên và nghiên cứu viên; xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trình độ cao của ĐH Huế; chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ và các nhà nghiên cứu trẻ dựa trên chế độ đãi ngộ xứng đáng.

Trong lộ trình phát triển, ĐH Huế đang đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên dưới nhiều hình thức; khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên, các nhà nghiên cứu tham gia hoạt động xây dựng, phản biện chính sách, hoạt động tư vấn và thực hành nghề nghiệp; đa dạng hóa hợp tác quốc tế nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ giảng viên.

ĐH Huế cũng xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đề án phát triển đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học theo nhóm nhiệm vụ, nhóm lĩnh vực, khung năng lực và chuẩn chức danh, phù hợp với tiêu chí của ĐH nghiên cứu về quy mô, cơ cấu và trình độ, trong đó có một số nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, gắn liền với việc xây dựng các Viện/Trung tâm/Phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến. Ngoài ra, sẽ tăng cường chế độ mời giảng, giảng viên kiêm nhiệm đối với các nhà khoa học có chuyên môn sâu, đặc thù, chuyên ngành khó tuyển để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bài, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP