09/05/2015 - 19:47

Đại hội cổ đông Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sáng 9/5, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên lần thứ IV nhiệm kỳ (2011-2015). 

Trong năm 2014, tổng doanh thu tại công ty mẹ tuy đạt 381 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế thu được 20 tỷ đồng tăng 39,1% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu đạt 13,7%, EPS đạt 1.658 đồng/CP và dự kiến cổ tức chia cho cổ đông là 10%.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 chỉ đạt 550 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 371 tỷ đồng/434 tỷ đồng thực hiện năm 2013, giảm 14,5% so với năm trước và chiếm 67% trong cơ cấu doanh thu của các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm. Doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 23 tỷ đồng, chiếm 4,3% trong cơ cấu doanh thu và cao hơn năm 2013 là 45,5%.

Doanh thu kinh doanh bất động sản tăng góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty trong năm 2014. Tỷ trọng doanh thu lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng chiếm khoảng 28,2% trong cơ cấu doanh thu tăng nhẹ so với năm 2013. Các lĩnh vực hoạt động khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu và không có sự thay đổi lớn qua các năm.

Trong năm 2015, công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hoạt động đầu tư vốn, thu gọn danh mục đầu tư nhằm chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán. Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng địa bàn kinh doanh, trong đó ưu tiên khu vực phía Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát công trường đủ năng lực để quản lý và điều hành các dự án lớn; xây dựng thương hiện công ty; tăng cường công tác quản lý chi phí nhằm tối đa hoá hiệu quả kinh doanh...

Đại hội đã nhất trí và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014, đồng thời thống nhất các giải pháp, chiến lược quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo.  

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP