Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/07/2018 - 11:18

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII)

TTH.VN - Sáng 12/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cán bộ chủ chốt của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đó là Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt học tập nghị quyết 

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt và các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là tập trung quán triệt, triển khai học tập ở cơ sở; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đã đề ra, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đề ra giải pháp vận dụng thật tốt Nghị quyết trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


  • Tổng kho CNC: CNC Oanh Mão Máy CNC, Linh kiện CNC nhập khẩu
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP