10/01/2017 - 21:28

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu

TTH - Từ ngày 10 đến 12/1, tại TP. Huế, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Phát triển Quốc tế ECODIT và Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội thảo tập huấn đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu (BĐKH) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các báo cáo viên đến từ Dự án USAID Trường Sơn Xanh, ECODIT, tổ chức WWF và cơ quan liên quan của tỉnh đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc sử dụng công cụ đánh giá tổn thương cho xây dựng kế hoạch hành động BĐKH, diễn biến tình hình thời tiết ở Thừa Thiên Huế, tổng quan về hệ thống đầm phá và khu bảo tồn đất ngập nước đang được đề xuất thành lập...

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP