Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/11/2016 - 17:45

Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất thải

TTH - Ngày 10/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo “Truyền thông phổ biến kiến thức về hạn chế sử dụng túi ni lông”.

Theo thống kê, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh thải ra môi trường khoảng 650 tấn rác, trong đó, túi ni lông, nhựa chiếm khoảng 34 tấn. Việc sử dụng túi ni lông là tác nhân dẫn đến môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm tổ chức truyền thông hạn chế sử dụng túi ni lông và thực trạng xử lý rác thải, rác ni lông trên địa bàn tỉnh, đề xuất tỉnh cần có giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất thải là các loại bao bì, túi ni lông khó phân hủy; sản xuất và sử dụng các loại túi ni lông thân thiện với môi trường; có cơ chế hỗ trợ giá, công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất túi ni lông có khả năng tự phân hủy; vận động tổ chức xây dựng mô hình “xanh hóa cơ quan”; tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng; có biện pháp như khen thưởng, phê bình tại cộng đồng…

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP