Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/11/2012 - 06:08

Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng

TTH - Trong những năm qua, Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của BĐBP tỉnh phát triển khá mạnh mẽ, gắn liền với các chủ trương công tác biên phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, góp phần nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới. Đánh giá về quá trình triển khai thực hiện phong trào, đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết:

Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy BĐBP tỉnh

Thời gian qua, Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh được Đảng ủy, Bộ chỉ huy tập trung lãnh đạo các cơ quan trực thuộc và các đơn vị trên hai tuyến biên giới tiến hành đồng bộ các mặt công tác, gắn với xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Các đơn vị đã gắn Phong trào TĐQT với thi đua yêu nước, cũng như việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Nhờ vậy, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

 

Đảng ủy, Bộ chỉ huy tiến hành cụ thể hóa chủ trương, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện các mặt công tác thi đua sát đúng với tình hình từng địa phương, đơn vị. Cùng đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn liền giữa thi đua và khen thưởng, khen thưởng thường xuyên và đột xuất, khen thưởng chuyên ngành và chuyên đề, góp phần đẩy mạnh Phong trào TĐQT trong BĐBP tỉnh ngày càng phát triển.

 

Theo đồng chí, phong trào đã có tác động như thế nào đối với nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian qua?

 

Có thể nói ngay, Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới. Qua phong trào thi đua, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng triển khai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, tham mưu đắc lực và có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Các đơn vị đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới; tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các Đồn biên phòng và Đảng ủy các xã biên giới, ven biển, tạo nhân tố quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hiện nay...

 

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường 11 cán bộ biên phòng làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới và 13 đồng chí tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, giới thiệu 47 cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, góp phần tích cực củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, ven biển. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào (xây dựng xong 38/38 cột mốc, 5 cọc dấu), trở thành tỉnh dẫn đầu toàn tuyến Việt Nam - Lào về kết quả cắm mốc biên giới. Các đơn vị biên phòng tuyến đất liền còn tổ chức kết nghĩa giữa bản với bản hai bên biên giới, góp phần không ngừng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã triển khai xây dựng rất thành công mô hình điểm quân nhu, được Bộ Quốc phòng và toàn lực lượng đánh giá cao...

 

Qua phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành các cấp thực hiện tốt nhiều chương trình giúp bạn, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện. Tiêu biển như mô hình phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh vận động xây dựng 3 đợt “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo” với hơn 200 nhà và 4 công trình dân sinh, trị giá gần 3 tỷ đồng; xây dựng được 42 ngôi nhà mới và 1 trường học giúp bản Ka-lô, huyện Kà-lừm, tỉnh Sêkông (Lào)... Từ những việc làm đó, hình ảnh đẹp đẽ của người chiến sĩ biên phòng đã in đậm trong lòng đồng bào các dân tộc, được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ tận tình như anh em ruột thịt, tạo thành sức mạnh to lớn giúp BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả Phong trào TĐQT, trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

 

Cùng với việc chỉ đạo tổ chức tốt Phong trào TĐQT ở cơ sở, Đảng ủy, Bộ chỉ huy sẽ tập trung đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng trong Phong trào TĐQT. Trong đó, gắn các tiêu chí thi đua với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Tiến hành xây dựng đồng bộ từ cơ chế, chính sách đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và phát huy thật sự hiệu quả các thiết chế trong TĐQT.

 

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục gắn liền Phong trào TĐQT với đẩy mạnh nhiệm vụ tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới; bổ sung kịp thời các phương án, kế hoạch PCLB-TKCN nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão. Riêng đối với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị bám sát vào tình hình thực tế, đột phá huấn luyện vào các khâu còn yếu để nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tiến hành thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự các tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) để cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề về biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng xác định, trong thời gian tới tập trung gắn Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, giữa các đợt thi đua cao điểm và đột xuất. Đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng thi đua xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện với phương châm “Một tập trung, hai đột phá” để làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ…

 

Quốc Tuấn (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP