Khám phá Huế Di sản văn hóa

08/11/2014 - 02:32

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất

Thực hiện Công văn số 4956 của UBND tỉnh v/v triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và CV số 1994 của Sở VHTT&DL v/v công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu cao quý này, Thuathienhueonline cập nhật đầy đủ danh sách các cá nhân nói trên.

 

                     UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          
                                                                                                                            Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10  năm 2014
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”
TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ NHẤT
 


TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
ĐỊA CHỈ
LOẠI HÌNH NẮM GIỮ
Nam
Nữ
        I. Loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian
 
1.
Nguyễn Văn Dơ
(Pe Kê Dơ)
1976
 
Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
2.
Đéc (Quỳnh Hầu)
1930
 
Xã A Ngo, huyện A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
3.
Hồ Văn Hạnh (A Đốt)
1946
 
Xã Hồng Trung, A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
4.
Nguyễn Đình Hạp
1938
 
Phường Trường An, thành phố Huế
Âm nhạc truyền thống Huế
5.
Phan Thị Hương Hoa
 
1945
Phường Phú Hậu, Thành phố Huế
Ca Huế và dân ca Huế
6.
Tôn Nữ Lệ Hoa
 
1955
Phú Cát, Thành phố Huế
Âm nhạc truyền thống Huế
7.
Trương Thị Quỳnh Hoa
 
1955
Trần Phú, Thành phố Huế
Ca Huế và dân ca Huế
8.
Hồ Văn Hủ
(Hồ Xuân Cảnh)
1970
 
Xã A Roàng, huyện A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
9.
Đỗ Trung Hùng
1950
 
Phường Thuận Thành, thành phố Huế
Âm nhạc truyền thống Huế
10.
Lê Thị Bích Hường
 
1948
Phường Phú Hậu, Thành phố Huế
Âm nhạc truyền thống Huế
11.
Phan Thị Yêm
(Thanh Tâm)
 
1946
Phường Tây Lộc, Thành phố Huế
Ca Huế và dân ca Huế
12.
Nguyễn Thị Kim Kiều
 
1953
Phường Thuận Thành, thành phố Huế
Ca Huế và dân ca Huế
13.
Ta Rương Mão
1963
 
Xã Thượng Long, huyện Nam Đông
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
dân tộc Cơ Tu
14.
Nguyễn Thị Minh Mẫn
 
1925
Phường Thuận Lộc, thành phố Huế
Ca Huế và dân ca Huế
15.
Nguyễn Hoài Nam
(Pi Hôih Cu Lai)
1947
 
Xã Hồng Hạ, A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
16.
Quỳnh Nghìn
(Cu Xá)
1944
 
Xã Hồng Trung, A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
17.
La Nguyên
1955
 
Phường Thuận Thành, thành phố Huế
Tuồng Cung đình Huế
18.
Hồ Văn Ngừa
1957
 
Xã Thượng Long, huyện Nam Đông
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
 dân tộc Cơ Tu
19.
Quỳnh Nhân
(Vỗ Cường)
1935
 
Xã Hồng Trung, A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
 các dân tộc A Lưới
20.
Pơ Loong Phương
(Lê Hồng Phương)
1964
 
Xã A Roàng, huyện A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
 các dân tộc A Lưới
21.
Lê Thị Phái
(Kăn Lộc)
 
 
1962
Xã Hồng Hạ, A Lưới
Dân ca, dân nhạc, dân vũ
các dân tộc A Lưới
22.
Trần Thảo
1956
 
Phường Phú Hiệp, Thành phố Huế
Nhã nhạc cung đình Huế
23.
Lữ Hữu Thi
1910
 
Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Nhã nhạc cung đình Huế
24.
Theo Sở VHTT&DL

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP