30/08/2018 - 18:26

Doanh thu từ du lịch 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng

Đó là số liệu vừa mới được Sở Du lịch công cấp trong ngày 30/8.

Lượng khách du lịch Huế duy trì tăng trưởng ổn định (Du khách vào tham quan Đại Nội)

Trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Huế đạt gần 3,2 triệu lượt, tăng 26.24% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đến hơn 1,3 triệu lượt, tăng 34.87%. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ gần 1,5 triệu, tăng 13.12%; trong đó, khách quốc tế gần 664 ngàn lượt, tăng 20.59%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 130.42% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 8/2018, khách đến Huế ước đạt 386 ngàn lượt, tăng 9.14%; trong đó, khách quốc tế đạt 159 ngàn lượt, tăng 13.82%. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 178 ngàn lượt, tăng 12.37%; trong đó, khách quốc tế đạt 83 ngàn lượt, tăng 24.91%. Tổng doanh thu từ du lịch trong tháng 8/2018 ước đạt 367 tỷ đồng, tăng 20.54%.

          Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP