Kinh tế Xây dựng - Giao thông

12/10/2017 - 19:32

Gần 10 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cụm CN-TTCN A Co

TTH - Ngày 12/10, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) A Co (giai đoạn 1), huyện A Lưới với tổng mức đầu tư 9.960 triệu đồng, thực hiện trong vòng 3 năm.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để hình thành cụm CN chế biến khai thác, chế biến các sản phẩm sẵn có của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần lao động phi nông nghiệp trong nông thôn. Trong đó, sẽ tiến hành san nền 10,0ha trên tổng diện tích 30,24ha theo quy hoạch được duyệt; xây dựng các tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 700m, mặt cắt 19,50m (4,5m+10,5m+4,5m); xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước mặt, nước thải và công trình phụ trợ phù hợp với quy hoạch.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP