Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/03/2018 - 20:51

Gần 99,8% thủ tục hành chính được đưa vào cơ chế một cửa

TTH - Ngày 19/3, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 2.243/2.248 thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (tỷ lệ 99,78%); trong đó, cấp sở có 1.332 TTHC một cửa và 374 TTHC liên thông.

Trước đó, thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát và chọn lọc, bổ sung thêm các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã, đảm bảo trên 95% bộ TTHC được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng Đề án xây dựng mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu hướng đến tạo sự đồng bộ liên thông trong giải quyết TTHC.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP