Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

Để tăng cơ hội cho trẻ em ở vùng khó khăn được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030
Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên

Sinh năm 1994, tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng cô giáo Hồ Thị Dói, người đồng bào Pa Cô, giáo viên Trường mầm non Hương Lâm, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, luôn được đồng nghiệp và học sinh hết lòng yêu mến.

Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên
Trường đại học Khoa học trao 125 bằng tiến sĩ và thạc sĩ

Hàng năm Trường đại học Khoa học đã đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cho hơn 300 học viên cao học và hơn 30 nghiên cứu sinh. Đây là nguồn nhân lực chất lượng bổ sung cho nhu cầu đào tạo nhân lực của đất nước.

Trường đại học Khoa học trao 125 bằng tiến sĩ và thạc sĩ
Return to top