20/07/2015 - 10:28

Hỗ trợ mô hình sản xuất, chế biến nấm Linh chi và nấm Sò tại A Lưới

TTH - Thực hiện Dự án “Hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến nấm Linh chi và nấm Sò tại xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện A Lưới chọn Hợp tác xã Hoàng Thiện làm đơn vị chủ trì thực hiện dự án.

Qua gần 7 tháng triển khai, Hợp tác xã Hoàng Thiện đã hợp đồng thuê khoán chuyên môn, chuyển giao các quy trình kỹ thuật, chọn hộ dân thực hiện, đào tạo, tập huấn kỹ thuật, cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu, nhân rộng mô hình sản xuất... Đến nay, đơn vị đã thu được gần 200 triệu đồng từ sản lượng hai loại nấm. Với giá nấm sò tươi trên thị trường hiện nay trung bình 45.000 đồng/kg và nấm Linh chi 600.000 – 700.000 đồng/kg, mô hình này sẽ góp phần mở ra hướng sản xuất mới, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế của địa phương.                                   

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP