25/08/2015 - 07:07

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

TTH - Nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh vừa có thời cơ, thuận lợi vừa có thách thức, khó khăn nhưng, Đảng bộ Công an tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, Đảng bộ thường xuyên tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp đấu tranh, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên trên lĩnh vực an ninh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội, đối ngoại, lễ hội quy mô lớn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Lực lượng công an di dân phòng chống lụt bão
Trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời các dấu hiệu phức tạp về tội phạm. Do đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không có “bảo kê” tội phạm. Tỷ lệ điều tra án hình sự tăng 1,66% so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng, hiệu quả công tác truy nã, bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm được nâng cao; không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
5 năm qua, Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục đơn vị, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, trên 120 lượt tổ chức Đảng được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”.
Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân và yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an. Trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế và ngày càng giảm. Công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm túc; an ninh trật tự trong các cơ sở giam giữ đảm bảo an toàn; thực hiện tốt công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá, tha tù, hạn chế tái phạm.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đổi mới cả nội dung và hình thức, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Quan hệ phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và với các lực lượng quân sự, biên phòng được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang địa phương.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng bộ quan tâm, chú trọng. Hệ thống tổ chức đảng và bộ máy các đơn vị, địa phương được củng cố, kiện toàn. Nội bộ đơn vị thực sự đoàn kết, thống nhất cao, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với các mặt công tác được phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao.
 
 
Nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đồng bộ hệ thống nhiệm vụ, giải pháp Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ công tác đã được xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Nắm chắc tình hình từ xa và ngay tại cơ sở, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, hạn chế tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Tích cực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma tuý, tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; làm giảm số đối tượng truy nã hiện hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các loại tệ nạn; Xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện chặt chẽ các mặt công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP