07/10/2015 - 07:32

Huế phấn đấu đưa chỉ số PAR INDEX lên nhóm 10 tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước

TTH.VN - Chiều 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh năm 2015 và thông qua kế hoạch nâng cao vị trí xếp hạng PAR INDEX năm 2015, 2016.

 
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, năm 2014, chỉ số CCHC của Thừa Thiên Huế đạt 84,31/100 điểm, xếp vị thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7,59 điểm và tăng 22 bậc so với năm 2013. Có được kết quả trên nhờ sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, vẫn còn một số chỉ số thành phần đạt thấp do tiến độ thực hiện chưa theo yêu cầu của Bộ Nội vụ hoặc giải trình thiếu thuyết phục như: lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Về kế hoạch nâng cao vị trí xếp hạng PAR INDEX, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu thứ vị chỉ số CCHC của tỉnh năm 2015, 2016 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố tốt nhất của cả nước.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là căn cứ vào các chỉ tiêu thành phần liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của ngành mình, các sở, ban, ngành cấp tỉnh làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC như: công tác phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức; triển khai xác định đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác phân cấp quản lý và bố trí ngân sách nhà nước cho công tác CCHC; thực hiện tốt và tăng thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ CCHC, đảm bảo đến cuối năm 2015, có trên 50% đơn vị cấp xã công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO; tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Để thực hiện mục tiêu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố tốt nhất của cả nước về CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương căn cứ vào 8 lĩnh vực thành phần đánh giá chỉ số xếp hạng PAR INDEX để triển khai thực hiện 1 cách nghiêm túc công tác CCHC tại địa phương, đơn vị mình. Trong đó, quán triệt quan điểm cải cách hành chính phải gắn với ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện tại các địa phương để chỉ ra những mặt tồn tại trong công tác CCHC nhằm kịp thời khắc phục; hỗ trợ tạo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác CCHC, nhất là ứng dụng CNTT, triển khai công tác giao ban trực tuyến đến cấp huyện; làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, đặc biệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


  • Review đánh giá sản phẩm, dịch vụ tốt nhất tại: NaoTotNhat.Com
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP