17/12/2014 - 07:17

Hương Trà: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%

TTH - Ngày 16-12, Thị ủy Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 20 – mở rộng để xem xét báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 2014, triển khai nhiệm vụ 2015; nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát của Thị ủy năm 2014, dự thảo 2015; lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; đồng thời, hướng dẫn lấy phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã lần 1. 

Năm 2014, Hương Trà đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Năm 2015, Hương Trà phấn đấu đạt 19 chỉ tiêu và 6 chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 20,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.300 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 107 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm mới cho 1.500-1.600 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP