Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

27/09/2018 - 19:55

Kết nối, hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp bền vững

TTH.VN - Sáng 27/9, Hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin và triển khai thực hiện kế hoạch sau hội thảo “Kết nối các nông hộ trong khu vực tiểu vùng Mekong” tại Thái Lan.

Hội nghị đã thông qua báo cáo, chia sẻ thông tin chuyến hội thảo tại Thái Lan với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về thực hiện chứng chỉ rừng FSC nhóm hộ và mô hình hợp tác kinh doanh hiệu quả với doanh nghiệp (DN); tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm kết nối lâm hộ thông qua mô hình hợp tác xã (HTX) và cơ chế hoạt động của HTX; phương pháp quản lý rừng bền vững dựa vào công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, điều hành; đối thoại và kết nối giữa lâm hộ với DN trong chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ FSC. Đồng thời thông qua đề án nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp; kế hoạch triển khai thành lập HTX lâm nghiệp bền vững quý IV năm 2018 và kế hoạch thành lập mới năm 2019; tình hình triển khai dự án Trường sơn xanh; thỏa thuận thực hiện tiểu dự án: trồng cây bản địa và sản xuất giống keo có chất lượng…

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP