20/11/2014 - 10:21

Khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp

TTH.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, đánh giá, báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi (nhất là chăn nuôi lợn) và giết mổ tập trung gia súc, gia cầm; sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phân tích sâu sắc thực trạng, nguyên nhân, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp cần thiết, từng bước giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản với nội dung cụ thể, rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, gắn với đặc thù từng vùng sản xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP