Kinh tế Xây dựng - Giao thông

23/04/2015 - 18:42

Khởi công trùng tu 6 công trình tại lăng Tự Đức

TTH - Sáng 23/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khởi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức. Từ nay đến năm 2019, sáu hạng mục công trình thuộc di tích lăng Tự Đức được trùng tu, bảo quản, gồm: Lương Khiêm Điện, Chí Khiêm Đường, Lễ Khiêm Vu, Pháp Khiêm Vu, Tiểu Khiêm Trì và hồ Lưu Khiêm.

Lăng vua Tự Đức (Khiêm lăng) là một quần thể di tích kiến trúc lăng mộ của Tự Đức, vị hoàng đế thứ 4 của nhà Nguyễn. Qua gần 200 năm tồn tại, phần lớn các công trình của lăng đã xuống cấp trầm trọng. Năm 2014, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi lăng, với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng bao gồm 6 hạng mục.        

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP