12/01/2016 - 20:49

Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

TTH.VN - Ngày 12/1, Ban CHQS TP Huế tổ chức hội nghị quân chính năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, tình hình KT-XH của thành phố tiếp tục phát triển; quốc phòng an ninh được quan tâm, củng cố vững mạnh và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của địa phương; tình hình thế giới và khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ quân sự-quốc phòng được xác định trọng tâm với các nội dung chủ yếu như: Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng; đảm bảo hậu cần kỹ thuật; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra…

ĐT
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ban CHQS TP Huế


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP