Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/12/2016 - 14:01

Mức phạt cao nếu gây ô nhiễm môi trường đất, tiếng ồn

TTH - Lâu nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn của nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, song mức phạt vẫn còn nhẹ, chưa đủ răn đe.

Việc xử phạt hành vi gây ô nhiễm đất, tiếng ồn còn định tính, khó định lượng và gần như ít bị xử phạt. Trước thực tế đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), được thực thi từ 1/2/2017, trong đó quy định rõ các mức xử phạt nếu vi phạm các quy định về BVMT đất, tiếng ồn.

Đối với vi phạm về BVMT đất, mức phạt có thể lên đến 150 triệu đồng và vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật có thể bị phạt lên đến 160 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 19 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất tại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi không đánh giá chất lượng môi trường đất, không công bố thông tin giữa các đối tượng sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 19 của Chính phủ sang đất ở, đất thương mại. Phạt tiền từ 100 - 120 triệu đồng đối với hành vi không có xác nhận chất lượng đất phù hợp với mục đích sử dụng là đất ở, đất thương mại của cơ quan có thẩm quyền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 19. Phạt tiền từ 120 - 150 triệu đồng đối với hành vi không công khai chất lượng môi trường đất tại các khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài bị phạt tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đối với việc xử phạt vi phạm ô nhiễm tiếng ồn, hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 dBA trở lên có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng. Hình thức phạt nhẹ nhất là cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA. Ngoài ra, nếu gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 dBA đến dưới 30 dBA, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Cơ sở sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng nếu gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 30 dBA đến trên 40 dBA.

Các cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn còn buộc phải thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt theo đúng quy định. Cơ sở còn bị buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đúng quy định.

HOÀI NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP