24/08/2017 - 08:22

Nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ Bộ Y tế nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình và tăng cường đáp ứng y tế cho các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng và quyền con người" do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Dự án trên được thực hiện từ năm 2017 - 2021 tại Hà Nội với nguồn vốn ODA không hoàn lại 5.528.648 USD.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ Bộ Y tế tăng cường tiếp cận phổ cập và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục và KHHGĐ; tăng cường đáp ứng y tế với các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng và đảm bảo quyền con người.

Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ Bộ Y tế dự thảo, xây dựng và giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dân số, Luật Dân số và các luật liên quan tới y tế dựa trên bằng chứng và đảm bảo quyền con người.

Dự án cũng hỗ trợ tuyên truyền vận động, xây dựng và giám sát triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ thân thiện bao gồm cả các biện pháp tránh thai hiện đại cho vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng chịu thiệt thòi như người di cư chưa kết hôn; tuyên truyền vận động, hỗ trợ xây dựng và giám sát triển khai thực hiện các chính sách và chương trình giải quyết bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại các cộng đồng dân tộc thiểu số và tăng cường đáp ứng y tế với các vấn đề mới nổi, trong điều kiện thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ xây dựng các bằng chứng và tuyên truyền vận động nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng vắc xin HPV (Vi rút gây u nhú ở người), sàng lọc và điều trị sớm ung thư cổ tử cung; hỗ trợ xây dựng và giám sát triển khai các chính sách và chương trình về đáp ứng của ngành y tế đối với bạo lực giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; quản lý và giám sát công tác triển khai hoạt động Dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP