15/03/2016 - 22:19

Ngày 27/3, tổ chức lễ tế Xã Tắc 2016

TTH - Theo kế hoạch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc năm 2016 vào rạng sáng ngày 27/3/2016 (nhằm ngày 19 tháng Hai năm Bính Thân), tại đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP. Huế.

Lễ tế được tổ chức theo các nghi thức truyền thống cung đình đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. 

Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống quan trọng ở nước ta trước đây nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, Nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình. Qua thời gian cùng các biến động lịch sử, chỉ duy nhất tại Cố đô Huế hiện nay còn bảo tồn được đàn tế Xã Tắc bên trong Kinh thành Huế.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP