19/06/2016 - 14:11

Nghiêm cấm lợi dụng việc cơ cấu lại nợ để hưởng lợi bất hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 08 bổ sung một số điều về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC). Trong đó, NHNN nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc cơ cấu lại nợ để hưởng lợi bất hợp pháp.

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 08/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC).

Theo đó, một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý tại Thông tư 08 là bổ sung quy định về gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt, quy định rõ 2 trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.

Nghiêm cấm lợi dụng việc cơ cấu lại nợ để hưởng lợi bất hợp pháp (ảnh minh hoạ)

Trường hợp thứ nhất là TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là TCTD gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC đã phát hành dẫn đến chênh lệch thu chi trước thuế dự kiến của năm được đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt bị âm.

Gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt là việc kéo dài thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành, đảm bảo tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm kể từ ngày phát hành. Còn thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt là thời hạn của trái phiếu đặc biệt khi Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xấu từ TCTD.

Ngoài ra, Thông tư 08 cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc cơ cấu lại khoản nợ, bán nợ xấu của VAMC theo hai trường hợp: nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt và nợ xấu mua theo giá trị thị trường.

Thông tư 08 cũng bổ sung quy định về việc TCTD bán nợ mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó được bảo đảm chung cho nhiều khoản nợ xấu khác đã được bán cho VAMC; sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường; bổ sung quy định về việc TCTD xử lý phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường...

Tại nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua, NHNN nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc cơ cấu lại nợ để hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, Công ty VAMC xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của khách hàng vay.

Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016. NHNN Việt Nam cho biết, việc ban hành Thông tư 08 là để phù hợp với Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC cũng như hoạt động của VAMC.

Được biết, theo nội dung của Nghị định 18, thì sau khi được NHNN chấp thuận, VAMC gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính. Tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm kể từ ngày phát hành.


Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP